Historia

Varför heter det här stället Borrbyfrö?

Borrby frö var tidigare ett renseri samt tork av spannmål och kallades även av byborna för ”torkan”. På engelska heter det ”Grain elevator”, spannmålshiss grovt översatt, vilket bättre förklarar hur byggnaden egentligen användes. 

Spannmålet hissades upp i elevatorer (Paternosterverk), som också finns vid entrén. Som mest 20 meter för att sedan vandra ner genom rensmaskiner och torkar för att till slut hamna i en silo i väntan på våren.

Endast ackrediterade bönder fick lämna del av skörden för att få den förädlad till kvalitetsutsäde, både utsädes fröer och utsädesspannmål. 

 

Exempel på växtslag är: Stråsäd: Havre, Korn, Majs, Råg och Vete.

Trindsäd: Lupin, Vicker och Ärtfoder.

Vallbaljväxter: Klöver och Lusern.Vallgräs: Gröe, Hundäxling, Losta, Rajgräs, Svinger,Timotej och Ven.

Olje- och spånadsväxter såsom Raps, Rybs och Vitsenap. Först vägdes spannmålet
som sedan tippades ner i en av tre olika trattliknande fack till källarplanet.

Exempel på växtslag är: Stråsäd: Havre, Korn, Majs, Råg och Vete.

Trindsäd: Lupin, Vicker och Ärtfoder.

Vallbaljväxter: Klöver och Lusern.Vallgräs: Gröe, Hundäxling, Losta, Rajgräs, Svinger,Timotej och Ven.

Olje- och spånadsväxter såsom Raps, Rybs och Vitsenap. Först vägdes spannmålet
som sedan tippades ner i en av tre olika trattliknande fack till källarplanet.

Man kan fortfarande se ett inkast från Vallbyvägen som idag fungerar som ljusinsläpp, ytterligare ett inkast finns ovanför garaget och täcks av ett par stora järnluckor. Den del av vågen där man läste av hur mycket bönderna tippade in i huset finns kvar i frukostrummet och visar att det gick att väga upp till 15 ton.

Själva vågfundamentet var i direkt anslutning utanför fönstret. Kontroll av varans kvalitet, även som sort- och stamäkthet var enligt avtal underkastad Statens Centrala Frökontrollanstalt. Det fanns 19 silos av olika storlekar för lagring och torkning.

Allt spannmål levererades i plomberade säckar om 50 kg. Nyckelringen till er rumsnyckel är gjord av trä från en rensmaskin och även försedd med en del av plomberingen som visar Borrbyfrös logga.

Betning: ”Enligt Kungl, Mai:ts kungörelse nr 530 av den 15 nov. 1965 skall f.o.m den 1 nov. 1965 s.k. anpassad betning tillämpas.

Beslut angående denna anpassade betning står helt under kontroll av Statens Centrala Frökontrollanstalt, som genom sina sundhetstester av partierna bestämmer om ett parti skall betas eller ej.”

Betning: ”Enligt Kungl, Mai:ts kungörelse nr 530 av den 15 nov. 1965 skall f.o.m den 1 nov. 1965 s.k. anpassad betning tillämpas.

Beslut angående denna anpassade betning står helt under kontroll av Statens Centrala Frökontrollanstalt, som genom sina sundhetstester av partierna bestämmer om ett parti skall betas eller ej.”

Även på Borrbyfrö skedde betning med kvicksilver, detta förbjöds så småningom och annat betmedel användes. Verksamheten upphörde i början av 1980talet och renseriet stod och förföll till augusti 2002 då undertecknad tog över och började en varsam renovering och ombyggnad till Bed & Breakfast. Och med facit i hand en hel säck erfarenhet rikare. 

Om jag hade vetat vad jag vet idag, är det tveksamt om detta överhuvudtaget någonsin skulle blivit verklighet. Det som däremot är helt säkert är att det givit mig enormt ökad erfarenhet. Idag är jag också mycket nöjd med resultatet av Borrby Frö Bed & Breakfast

Lars Degen
entreprenör